Home » Documenten »   Jaarplan
 

Jaarplan

Dit schooljaar staan er 5 speerpunten centraal.
Wij werken cyclus aan de volgende doelen:

Doelen 2021-2022 

 • Het neerzetten van een veilig en positief pedagogisch leef- en leerklimaat binnen de hele school, d.m.v. een gezamenlijk kader.
   

 • Professionalisering team gericht op didactisch handelen, klassenmanagement en pedagogisch handelen d.m.v. co-teaching 
   

 • Een heldere structuur binnen de ondersteuning en begeleiding  
   

 • Kwalitatief en doorlopend cultuuronderwijs; het ontwikkelen van een kader/kapstok rondom cultuuronderwijs binnen een doorgaande lijn
   

 • (Meer en hoog)begaafdheid onderwijs verder vormgeven (beleid) en uitwerken (implementeren) binnen de Leergroepen