Home » Betrokkenheid »   Oudercommissie
 

Oudercommissie

De oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit ouders van leerlingen uit de boven- en onderbouw. Deze ouders hebben een signalerende en adviserende taak naar de leerkrachten en de medezeggenschapsraad. Zij willen de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten en de communicatie van de school naar de ouders verbeteren.

IMG_8591

 Van Links naar rechts in ‘Corona’-opstelling: Marjoke Gielens, Mirte Gerritsen, Marleen Bosmans, Caroline Franssen, Bregje de Jong, Kicky van der Meer, Mylêne Emmen, Ralf Knape, Alexia Magro, Claudia Schilders

Niet op de foto: Niki Notermans, Anne-Marieke Posthumus, Charlotte Vredebregt

Daarnaast organiseert de OC veel activiteiten, zoals Pasen, Sinterklaas, de kerstviering, carnaval en de Bundersdag. Deze activiteiten zijn een aanvulling op het lesprogramma en worden georganiseerd in overleg met de Eventmanager.

 Natuurlijk kunt u één van hen aanspreken als u iets wilt bespreken. Ook kunt u mailen naar ouderraad.debunders@stgboom.nl.