Home » Over de school »   Academische opleidingsschool
 

Academische opleidingsschool

 

Onze school is een Academische Opleidingsschool, verbonden aan de Fontys Hogeschool Kind & Educatie en Academische Pabo Tilburg.
Dit betekent dat wij gekwalificeerd zijn studenten op te leiden.
Om de activiteiten te coördineren is een basisschoolcoach beschikbaar.
Deze werkt nauw samen met de opleidingscoach van de pabo en coacht zowel studenten als leerkrachten.
Stagiaires die afstuderen, nemen een gedeelte van hun stageperiode de groep over en draaien volledig mee in ons team.
De leerkracht blijft echter de eindverantwoordelijke voor de groep.
Tevens voeren zij een onderzoek uit.
Hiervoor wordt door De Bunders een onderwerp aangedragen.
De studenten vormen samen met de schoolleiding, basisschoolcoach en teamleden een onderzoeksgroep.

Naast pabo-studenten bieden wij stageplaatsen aan aan stagiaires van onder meer de volgende opleidingen: Onderwijsassistent, Leraarondersteuner, Pedagogiek, Academie voor Lichamelijke Opvoeding en Sport & Spel

Wij streven naar een win-winsituatie: de student leert van ons en wij leren van de student om te komen tot een continue ontwikkeling binnen onze school.

 Voor meer informatie:

Anjes van Gorp-Franke
stagecoördinator | basisschoolcoach a.franke@stgboom.nl

 De volgende stagiaires stellen zich hier voor.