Home » Betrokkenheid »   Medezeggenschapsraad
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en drie leerkrachten. Zij toetsen het (voorgenomen) beleid van de school, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijsbeleidsplan, het personeelsbeleid, huisvesting, het zorgplan en het Arbo- en veiligheidsbeleid.

Daarnaast geven zij advies en ze leggen eigen initiatieven voor aan de schooldirectie. U kunt hen aanspreken of mailen naar mr.debunders@stgboom.nl

Personeelsgeleding:
Tabitha Heijmans, Mayke Dijk en Linda Dankers 

Oudergeleding:
Jordi van Herel, Susanne Smulders, Jojanneke Hendriks en Lieke Boonen. 

Het schoolbestuur heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (de GMR). Daarin zijn de verschillende MR’en van alle scholen binnen het bestuur vertegenwoordigd. Van onze MR is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR.

Jaarverslag 2020-2021