Ouders > Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Klassenouder

Iedere groep heeft een klassenouder. De klassenouder is een schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard.

 

Op verzoek van de groepsleerkracht (of OC) assisteert de klassenouder bij de organisatie van activiteiten rondom de groep, waarbij ouderhulp wenselijk is. De klassenouder kan daarbij de leerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door o.a. contact op te nemen met ouders van kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het doorgeven van namen (van ouders die hebben aangeboden te helpen) aan de leerkracht enzovoorts. Bij de groepsleerkracht is een beschrijving van de taak van de klassenouder in te zien.

 

In het begin van het schooljaar worden ouders gevraagd zich op te geven om klassenouder te worden. U hoort zo snel mogelijk daarna wie de klassenouder van uw kind is en hoe u contact kunt opnemen.

  

De oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit ouders van leerlingen uit de boven- en onderbouw. Deze ouders hebben een signalerende en adviserende taak naar de leerkrachten en de medezeggenschapsraad. Zij willen de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten en de communicatie van de school naar de ouders verbeteren.

OC

 

Bovenste rij van links naar rechts: Georgette Smolders , Charlotte Vredebregt , Katja van den Boer (penningmeester), Bregje de Jong, Annemarieke Posthumus

Onderste rij van links naar rechts: Sylvia van Herel, Nicole van Wijnbergen (voorzitter), Silvie Scheffers, Floor Frenken (voorzitter), Chantal Peerbooms.

Niet op de foto: Marjoke Gielens, Marleen Bosmans, Rachel van de Broek

 

Daarnaast organiseert de OC veel activiteiten, zoals Pasen, Sinterklaas, de kerstviering, carnaval en de Bundersdag. Deze activiteiten zijn een aanvulling op het lesprogramma en worden georganiseerd in overleg met de leerkrachten.

  

Natuurlijk kunt u één van hen aanspreken als u iets wilt bespreken. Ook kunt u mailen naar ouderraad.debunders@stgboom.nl.

  

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij toetsen het (voorgenomen) beleid van de school, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijsbeleidsplan, het personeelsbeleid, huisvesting, het zorgplan en het Arbo- en veiligheidsbeleid.

 

Daarnaast geven zij advies en ze leggen eigen initiatieven voor aan de schooldirectie. U kunt hen aanspreken of mailen naar mr.debunders@stgboom.nl

Personeelsgeleding: Leon op 't Hoog, Erwin Klaasse en Nils Hoogeland

Oudergeleding: Ton Berkelmans (voorzitter), Wouter van Vugt en Lieke Boonen

 

Het schoolbestuur heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (de GMR). Daarin zijn de verschillende MR’en van alle scholen binnen het bestuur vertegenwoordigd. Van onze MR is één ouder (Jurgen Bogears) en één leerkracht (Erwin Klaasse) vertegenwoordigd in de GMR.

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5