Ouders > Allerlei > Veilig naar school

Veilig naar school

Natuurlijk moet de school een plaats zijn waar kinderen veilig zijn en waar ze zich veilig voelen. Daarom hebben we het veiligheidsbeleid:

 

* We maken afspraken met de leerlingen van de hele school, maar ook binnen de groep

* We hebben een antipest-protocol

* We leren de kinderen over veiligheid in het verkeer

* We hebben BHV’ers

* Leerlingen, leerkrachten en ouders vullen vragenlijsten over veiligheid in; deze worden in de MR besproken en van actiepunten voorzien.

 

BHV

Ondanks dat we ernaar streven om ongelukjes te voorkomen, kunnen we helaas niet uitsluiten dat er wel eens iets gebeurt. Daarom doen we ons best om hierop goed voorbereid te zijn:

Websitefoto 76

 

* Meerdere leerkrachten en ook de directieleden zijn opgeleid tot BHV’er

* Twee keer per jaar hebben we een ontruimingsoefening met alle partners van onze brede school.

  

Verkeer

In 2012/13 hebben we het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) behaald. Dit is een label voor de kwaliteit van het verkeersonderwijs. We willen hiermee de veiligheid bevorderen voor kinderen in het dagelijks verkeer.

 

In de praktijk betekent dit:

* dat we praktisch verkeersonderwijs geven, dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen en hun rol in het verkeer

* dat we vooral gericht zijn op wat onze schoolomgeving en de school-thuisroute vraagt aan veilig verkeersgedrag

* dat we ouders bij het verkeersonderwijs betrekken en met hen samenwerken

* dat we werken vanuit een jaarlijks activiteitenplan.

Websitefoto 80

  

Enkele ouders van de Oudercommissie vormen samen de Verkeerswerkgroep. Zij werken samen met de gemeente, de politie, vertegenwoordigers van 3VO en met verkeerswerkgroepen van andere basisscholen. Vanuit de school is de adjunct-directeur hierbij betrokken. Meer informatie vindt u op bvlbrabant.nl.

 

Parkeren

Aan de Frans Halsstraat en Rembrandt van Rijnstraat kunt u parkeren in de parkeervakken. Ook aan de Burg. Vogelslaan is parkeerruimte. Onze buren waarderen het wanneer u de op- en inritten niet blokkeert.

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5