Ouders > Allerlei > Klachten

Klachtenprocedure

Binnen elke organisatie loopt wel eens iets mis. Soms is de fout zo ernstig dat u overweegt een klacht in te dienen.

 

Als u een klacht heeft over de kwaliteit van het onderwijs, verzoeken we u dit meteen te bespreken met de betrok­ken leerkracht. De vertrouwens­per­soon kan eventueel bemiddelen. Voorkó­men is ook in dit geval beter dan gene­zen.

 

Met klachten over geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimi­da­tie kunt u de leerkracht of de vertrouwens­per­soon aanspreken.

 

Websitefoto 112 Websitefoto 119

 

Als het probleem niet op te lossen is door te praten met de leerkracht of de vertrouwenspersoon, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

 

Als u daar niet het antwoord krijgt dat u zoekt, kunt u contact opnemen met het bestuur van Stichting BOOM. De heer Jeroen Zeeuwen treedt op als uitvoerend bestuurder en is bereikbaar via 013-5230833.

 

Een officieel ingediende klacht wordt opgepakt door een interne commissie. Deze bestaat in ieder geval uit de algemeen directeur van Stichting BOOM, eventueel aangevuld met één van de bestuursvertrouwenspersonen en de voorzitter van het bestuur.

 

Mocht de interne commissie niet tot een voor alle partijen acceptabele oplossing komen, dan wordt de klacht voorgelegd aan de externe commissie.

 

Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u in de schoolgids.

 

 

 

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5