Ouders

Ziek en verlof

 

Ziekmelden
 

Als uw kind ziek is, ontvangen wij graag vóór 8.00 uur een ziekmelding naar de basisgroepsleerkracht via SchOuderCom. Wij kunnen dan in ons overleg van 8.00 uur bespreken wie ziek zijn. Wanneer uw kind zonder reden niet op school is, nemen wij vanaf 08.45 uur contact met u op.

   

Verlof

Met uw kind op vakantie gaan, kan in de weken die uw kind vakantie heeft. De dag voordat de schoolvakantie begint, is onze school meestal eerder uit of plannen we een studiedag, zodat u de drukte voor kunt zijn.

Bij hoge uitzondering kunt u extra (vakantie)verlof aanvragen buiten de schoolvakanties. Dit kan met ons die u kunt vinden op de pagina 'doucumenten'. Controleert u voordat u het formulier invult even de richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Let op dat uw kind vanaf vijf jaar officieel leerplichtig is. Wij verwachten daarom dat u zich houdt aan de schooltijden en de regels voor aanwezigheid. Overigens verwachten wij dat ook als uw kind vier jaar is.

  

Controle op verzuim

De afdeling Leerplicht van de gemeente Oisterwijk heeft een strikt beleid om ‘luxe-verzuim’ te voorkomen. De schoolleiding is verplicht om elke vrijdag voor een vakantie de absenten te melden. De gemeente kan dit controleren en een proces-verbaal geven bij ongeoorloofd afwezig zijn. 

 

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5