Onze school > Waar we voor staan > Voortgangsgesprekken

Voortgangsgesprekken met ouders en kinderen

 

Er zijn diverse gespreksmomenten. Drie keer per schooljaar voeren de leerkracht(en), ouder(s) en leerling een gesprek over de voortgang. Hierin worden welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties besproken. 
Naar aanleiding van het gesprek worden de notities en afspraken vastgelegd in een voortgangskaart. Deze ontvangen ouders van school.

De gesprekken worden in een tijdsbestek van 3 weken gevoerd en vinden plaats tussen 15.00 uur en 18.00 uur.

 

 

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5