Onze school > Waar we voor staan > Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

In het schooljaar 2016 - 2017 is Bunders 3.0 van start gegaan. 
3.0 is vernieuwend onderwijs wat gericht is op de vragende en onderzoekende houding van het kind.
Het is gericht op het verwerven van 21ste eeuwse vaardigheden en gaat uit van wat kinderen zouden moeten kunnen en weten om met succes in 2032 de maatschappij in te stappen.
We werken vanuit onze vertrouwde uitgangspunten autonomie, competentie en relatie.
Onze werkwijze vindt u terug in het document ‘Procesgericht werken op De Bunders’.


Doelen van het onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat de leerstof voor kinderen betekenisvol is en zoveel mogelijk aansluit bij het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Kinderen leren naast zelfstandig werken ook om samen te werken. Op sociaal emotioneel gebied willen wij hen laten ervaren dat ze meetellen en dat ze gehoord worden. 

  

 Bunders

 

 

Het onderwijsaanbod van onze school kenmerkt zich door:

* betrokkenheid en welbevinden van iedereen

* open communicatie op basis van gelijkwaardigheid en rekening houdend met ieders verantwoordelijkheid

* een aanpak waarbij kinderen geleerd wordt hoe ze moeten leren

* een werkwijze waarbij kinderen zich competent voelen, zelfvertrouwen hebben en initiatieven durven nemen

* rekening houden met verschillen tussen kinderen door onderwijs op maat aan te bieden

* kwalitatief goed onderwijs in een krachtige leeromgeving waar alle leerlingen tot hun recht komen en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Lees meer over ons onderwijs.

 

 

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5