Onze school > Waar we voor staan > Speelplaatsregels

Speelplaatsregels

Op De Bunders besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen. Onderwerpen zoals sociaal gedrag en bijvoorbeeld pesten zijn regelmatig onderwerp van de klassen- en kringgesprekken. Ook in het leerlingvolgsysteem en in de toetskalender zijn gedrag en sociaal welbevinden regelmatig onderwerp van onderzoek. Elk schooljaar beginnen we bijvoorbeeld met een ‘anti-pestproject’.

  

Samen met de Meepraatraad hebben we speelplaatsregels ontwikkeld. Om voor de kinderen de regels begrijpelijker te maken, zijn deze gevisualiseerd. In alle klassen treft u deze speelplaatsregels aan.

 

Speelplaatsregels April 2015

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5