Onderwijs

Bunders 3.0: vernieuwend onderwijs.

Leergroep 1
De jongste kinderen zijn gegroepeerd in vijf basisgroepen. Elke groep heeft kinderen van 4, 5 en 6 jaar. De vijf basisgroepen samen noemen wij Leergroep I. De kinderen starten en eindigen de dag altijd bij hun vaste basisgroepleerkracht. Dat biedt hen veiligheid en vertrouwen. Na elke werkronde komen de kinderen ook weer samen in de basisgroep en bespreken zij hun ervaringen. Ook pauzes en lunch vinden in de basisgroep plaats. Tijdens de ‘werkrondes’, kunnen de kinderen op spelen en werken op zes verschillende Leerpleinen: een Rekenplein, Kunstplein, Taalplein, Techniekplein en Wereldplein. Bewegen binnen en buiten gebeurt op het Beweegplein. De leerpleinen van Leergroep 1 bevinden zich op de begane grond van onze school.

Kinderen kiezen leeractiviteiten op het Taalplein, Beweegplein, Rekenplein, Wereldplein, Kunstplein en Praathuis.
Ook is er een bibliotheek ingericht van waaruit het ‘lezen’ vorm krijgt.

 

Leergroep 2
De kinderen van leerjaar 4 en 5 gegroepeerd in drie basisgroepen. Elke groep heeft kinderen van 7, 8 en 9 jaar oud. De drie basisgroepen samen noemen wij Leergroep II. Er zijn oudste en jongste kinderen. De kinderen krijgen les op vijf Leerpleinen: een Rekenplein, Leesplein, Taalplein, Kunstplein en een Beweegplein. De instructies die de kinderen krijgen volgen zij in hun basisgroep. In de ochtenden hebben de kinderen vaste instructierondes, zodat zij elke dag taal, lees en rekenonderwijs krijgen aangeboden.

Leergroep 3 en groep 8
In leergroep III zetten wij het werken uit de leerjaren 4 en 5 door, maar nu in leerjaren 6 en 7. De werkwijze en de indeling in Pleinen is gelijk aan Leergroep II; kinderen variëren in leeftijden van 9,10 en 11 jaar. Leerjaar 8 is nog een aparte groep dit schooljaar, maar integreert per augustus 2019 in Leergroep III. Wij zijn ook in gesprek met de collega’s van het Voortgezet Onderwijs en onderzoeken hoe een goede aansluiting tussen onze school en het VO kan plaatsvinden. In het VO zélf vinden ook vernieuwende -meer procesgerichte- werkwijzen plaats.

 

Passend onderwijs
Wij houden ons steeds intensiever bezig met de individuele leerling. Wij werken met een ondersteuningsprofiel en hanteren een uitgebreid leerlingvolgsysteem waardoor wij de ontwikkeling van ieder kind goed kunnen volgen. Wij gaan daarbij uit van wat het kind individueel kan. Wij noemen dit kindkenmerken. Dit wordt voor elk kind specifiek beschreven in het Groepsoverzicht dat elke groep heeft en dat geregeld wordt bijgesteld.

 

Websitefoto 112 Websitefoto 116

  

Websitefoto 85 Websitefoto 117

 

Websitefoto 43 Websitefoto 69

 

Plusklassen
Er is een Plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. De Plusklas- kinderen uit de groepen 4 t/m 7 krijgen wekelijks onderwijs van speciaal opgeleide 'Plus-leraren'. Kinderen in groep 8 kunnen deelnemen aan Juniorlab, een samenwerkingsverband tussen Oisterwijkse basisscholen en het 2College Durendael (voortgezet onderwijs).

 

Engels
Het aanbieden van Engelse lessen gebeurt aan alle leerlingen in alle groepen. In Leergroep I gebruiken wij Groove Me als bron. Vanaf Leergroep II is Groove Me de lesmethode en hanteren wij de bijbehorende toetsen.

 

Spaans
Kinderen van groep 8 die de Nederlandse spelling uitstekend beheersen worden vrijgesteld van deze lessen en kunnen Spaans volgen.

Zo blijven wij streven naar kwalitatief goed en effectief 21e-eeuws basisonderwijs. Een goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders is hierbij cruciaal rol. Vandaar onze missie: 'Het kind centraal: Samen werken aan talent'.

  

Meer informatie over onze visie op onderwijs kunt u lezen in de schoolgids.

 

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5