Onderwijs

Bunders 3.0: vernieuwend onderwijs.

Leergroep I
De jongste kinderen zijn gegroepeerd in zes basisgroepen. Elke groep heeft kinderen van 4, 5 en 6 jaar. De zes basisgroepen samen noemen wij Leergroep I. De kinderen starten en eindigen de dag altijd bij hun vaste basisgroepleerkracht. Dat biedt hen veiligheid en vertrouwen. Na elke werkronde komen de kinderen ook weer samen in de basisgroep en bespreken zij hun ervaringen. Ook pauzes en lunch vinden in de basisgroep plaats. Tijdens de ‘werkrondes’, kunnen de kinderen spelen en werken op zes verschillende Leerpleinen: een Rekenplein, Kunstplein, Taalplein, Techniekplein, Wereldplein en Motoriekplein. De leerpleinen van Leergroep I bevinden zich op de begane grond van onze school.

Leergroep II
De kinderen van leerjaar 4 en 5 gegroepeerd in vier basisgroepen. Elke groep heeft kinderen van 6, 7, 8 en 9 jaar oud. De vier basisgroepen samen noemen wij Leergroep II. Er zijn oudste en jongste kinderen. Zij krijgen les op vijf Leerpleinen: een Rekenplein, Leesplein, Taalplein, Beweegplein en Kunstplein/Werkplein. De instructies die de kinderen krijgen volgen zij in hun instructiegroep. In de ochtenden hebben de kinderen vaste instructierondes, zodat zij elke dag taal, lees en rekenonderwijs krijgen aangeboden.

Leergroep III
In leergroep III zetten wij het werken uit de leerjaren 4 en 5 door, maar nu in leerjaren 6, 7 en 8. De werkwijze en de indeling in pleinen is gelijk aan Leergroep II; kinderen variëren in leeftijden van 9,10, 11 en 12 jaar. Wij zijn ook in gesprek met de collega’s van het Voortgezet Onderwijs en onderzoeken hoe een goede aansluiting tussen onze school en het VO kan plaatsvinden. In het VO zélf vinden ook vernieuwende - meer procesgerichte - werkwijzen plaats.

 

Passend onderwijs
Wij houden ons steeds intensiever bezig met de individuele leerling. Wij werken met een ondersteuningsprofiel en hanteren een uitgebreid leerlingvolgsysteem waardoor wij de ontwikkeling van ieder kind goed kunnen volgen. Wij gaan daarbij uit van wat het kind individueel kan. Wij noemen dit kindkenmerken. Dit wordt voor elk kind specifiek beschreven in het Groepsoverzicht dat elke groep heeft en dat geregeld wordt bijgesteld.

 

Plusklassen
Er is een Plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. De Plusklas- kinderen uit de groepen 4 t/m 7 krijgen wekelijks onderwijs van speciaal opgeleide 'Plus-leraren'. Kinderen in groep 8 kunnen deelnemen aan Juniorlab, een samenwerkingsverband tussen Oisterwijkse basisscholen en het 2College Durendael (voortgezet onderwijs).

Meer informatie over onze visie op onderwijs kunt u lezen in de schoolgids die te downloaden is op de pagina met documenten.

 

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5