Onze school > Waar we voor staan

Waar wij voor staan

 

Ons doel

Ons doel is dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige en mondige scholieren, die staan voor hun eigen mening, die weten hoe leren werkt en die op een adequate manier doelen stellen en resultaten bereiken.

  

Kernwaarden

De Bunders kent vijf kernwaarden:

Websitefoto 114 Websitefoto 88

Welbevinden: een goed evenwicht tussen gelukkig zijn en presteren.

Samen: met leerlingen, leerkrachten, ouders en andere ondersteuners tot het best mogelijke resultaat komen.

Open: transparant zijn in onze keuzes en werken vanuit een open en rechtvaardige houding.

Groei: kinderen laten groeien in hun ontwikkeling en daarmee ook de school zich verder laten ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid: allemaal nemen we de verantwoordelijkheid voor wat we doen én voor wat we nalaten.

 

Eigentijds onderwijs

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Wij stimuleren de natuurlijke neiging tot onderzoeken en geven de leerlingen zelf meer en meer de regie in wat zij gaan leren. Daarnaast bieden we verschillende manieren aan om te leren, met veel of weinig instructie, passend bij de behoefte van ieder kind.

Websitefoto 104 Websitefoto 115

De Bunders besteedt extra aandacht aan de 21st century skills:

* samenwerking en communicatie 
* kennisconstructie 
* ICT/gebruik 
* probleemoplossend denken en creativiteit
* planmatig werken

Met deze vaardigheden willen we onze leerlingen opleiden om optimaal te functioneren in de 21e eeuw. In deze kennissamenleving is kennis altijd en overal voorhanden. Kenniscreatie, -constructie en innovatie zijn daarom belangrijk. Interactie en een onderzoekende leerhouding stimuleren wij daarom.

 

Levensbeschouwing

De Bunders is een katholieke school. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen kennismaken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we ook aandacht aan andere geestelijke stromingen, aan feesten die horen bij een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging, aan samen vieren en aan goede doelen.

 

Brede school

Basisschool De Bunders bestaat sinds 18 november 1974. Sinds januari 2014 hebben wij een nieuw schoolgebouw. Daarin vormen wij (de basisschool) samen met onze kernpartners de Brede school Bunders. Deze partners in hetzelfde gebouw zijn Peuterspeelzaal ’t Trepke, Kinderdagverblijf Humanitas, Buitenschoolse opvang Humanitas, gemeentelijk sportbedrijf Oisterwijk en Trefcentrum voor de wijk Bunders/Centrum. Samen willen wij één doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling realiseren voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Websitefoto 69 Websitefoto 117

 

Lees meer over onze visie op onderwijs.

 

 

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5