Onze school > Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Sinds schooljaar 2014-2015 is De Wet Passend onderwijs van kracht. Het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt nu anders georganiseerd. Zoveel mogelijk leerlingen volgen regulier onderwijs en krijgen ondersteuning op maat.

 

Wanneer krijgt een leerling ondersteuning?

De groepsplannen die elke groep van de Bunders heeft, zijn de leidraad voor onze ondersteuning. De leerlingen worden in drie niveaus ingedeeld afhankelijk van hun onderwijsbehoeften en resultaten.

Als deze hulp niet toereikend is, kan de leerkracht de intern begeleider inschakelen. Samen analyseren zij het leerprobleem en bespreken dit met de ouders en eventueel met de leerling. Dit kan resulteren in een plan van aanpak, dat wordt opgesteld samen met de ouders. De leerling blijft zo veel mogelijk bij de eigen groep, begeleid door de eigen leerkracht. Daarnaast hebben we hiervoor ook een speciale zorgleerkracht en een onderwijsassistent.

Websitefoto 42 Websitefoto 20

Mocht er ondanks deze extra zorg weinig vooruitgang zijn, dan worden de ouders van de leerling uitgenodigd door het zorgteam. Dit team bestaat uit de intern begeleider, de consulent, de ouders zelf en eventueel de leerkracht. Samen bepalen zij de volgende stap in de aanpak naar de onderwijsondersteuning die past bij het kind.

 

Voor extra ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, hebben we een eigen leerkracht die hiervoor speciaal opgeleid is. Bij ingewikkelde problematieken kunnen we hierbij ondersteund worden door de diensten van de GGD en School Maatschappelijk Werk (SMW).

 

Samen met ouders

U als ouders (of verzorgers) bent voor ons de belangrijkste partner om samen Passend onderwijs te kunnen realiseren. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samenwerken betekent elkaar als partner zien, elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie delen. Met elkaar communiceren over uw kind is heel belangrijk.

 

Alle scholen uit Oisterwijk, Moergestel, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Alphen-Chaam werken samen aan Passend Onderwijs. Dit samenwerkingsverband heet Plein013.

 

De extra ondersteuning die wij kunnen bieden, staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Uiteraard ligt dit ook bij de directie ter inzage.

 

Meer informatie vindt u in onze schoolgids en op de website Passend onderwijs.

 

  • Homeimg1
  • Homeimg2
  • Homeimg3
  • Homeimg4
  • Homeimg5