Home » Ons onderwijsconcept »   Missie en visie
 

Onze visie

 

Websitefoto 69 Websitefoto 117

 

In het proces duiken…

Kinderen komen het best tot ontwikkeling wanneer ze goed in hun vel zitten, plezier hebben en betekenis ervaren bij hetgeen ze doen. Het is onze taak om kinderen te laten groeien en een basis te leggen met vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. Een goed gevulde rugzak!  We spreken de kinderen hierbij op het juiste niveau aan. Ieder kind is anders en mag dat bij zichzelf ontdekken. We hechten dus veel belang aan het proces.

De volgende drie psychologische basisbehoeften zijn daarbij van belang willen we onze kinderen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling laten zetten:

  •       Relatie
  •       Competentie
  •       Autonomie

Wanneer deze basisbehoeften goed in balans zijn, zorgt het voor welbevinden, intrinsieke motivatie en persoonlijke groei. Het onderwijs op de Bunders is daarom gericht op 2 belangrijke pijlers: welbevinden en betrokkenheid.
Welbevinden is van grote invloed op hoe een kind zich ontwikkelt. Het is daarom ook noodzakelijk dat we hier als leerkrachten in investeren. Daarnaast bekijken we ons onderwijs en aanbod vanuit het perspectief van het kind, om zo een optimale betrokkenheid te creëren. Dicht bij de beleving, vanuit de natuurlijke drang om te ontdekken en onderzoeken en d.m.v. een rijke leeromgeving.   

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Wij stimuleren de natuurlijke neiging tot onderzoeken en geven de leerlingen zelf meer en meer de regie in wat zij gaan leren. Daarnaast bieden we verschillende manieren aan om te leren, met veel of weinig instructie, passend bij de behoefte van ieder kind.

We willen dicht bij onze leerlingen staan, actief naar ze luisteren en kijken, ze écht zien om vervolgens de omgeving en het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen.

Websitefoto 114 Websitefoto 88

Op de Bunders staan de volgende kernwaarden centraal: 

Welbevinden:
een goed evenwicht tussen gelukkig zijn en presteren.

Samen:
met leerlingen, leerkrachten, ouders en andere ondersteuners tot het best mogelijke resultaat komen.

Open:
transparant zijn in onze keuzes en werken vanuit een open en rechtvaardige houding.

Groei:
kinderen laten groeien in hun ontwikkeling en daarmee ook de school zich verder laten ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid:
allemaal nemen we de verantwoordelijkheid voor wat we doen én voor wat we nalaten.

 

Websitefoto 104 Websitefoto 115